HAKKINDA

1979 yılında İstanbul Festivali kapsamında konser veren “Amherst College” Korosu’nun şefinin müzik yeteneğini keşfiyle, müziğe sekiz yaşında klasik flütle başladı.

1983 yılında kompozitör Ali Darmar ve Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca ile piyano çalışmalarına başladı.

Aynı yıllarda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı orta bölümü “Nazım Acar Flüt Sınıfı”ndan mezun oldu.

1985-1986 yıllarında piyano çalışmalarına Paris’te Germaine Mounier ile devam etti.

1990-1991 yıllarında çalışmalarına Londra’da pedagog Maria Curcio ve asistanı Mark Swartzentruber ile devam etti.

1995 yılında M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı kapsamında düzenlenen “Chopin Etüt” yarışmasında dördüncülük, aynı yıl düzenlenen “Cemal Reşit Rey” yarışmasında bestecinin “Improvisation” adlı eseriyle ikincilik ödülüne layık görüldü. Aynı yıllarda M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı “Judith Uluğ Piyano Sınıfı”ndan mezun oldu.

Bir yandan piano kariyerini sürdürürken, Anadolu Kültürü ezgileri ve dünya yerel ezgilerine ilgisi artmış ve bu ezgilere batı’lı bir bakış açısı getirebilmek için Dr. Pieter Snapper ile kompozisyon ve elektro kompozisyon teknikleri, Reuben de Lautour ile kompozisyon teorileri ve jazz armonisi çalıştı.

Müziğin en büyük misyonunun birleştirici ve iyileştirici olduğuna inanan sanatçı, Atina’da, Avrupa Müzik Terapi Federasyonu’na bağlı “Art et Qualite de Vie – L’art en Prevention Therapie et Pedagogie” programını, öğretmeni psikolog-pedagog ve müzik terapist Lianna Polychroniadou Prinou eşliğinde tamamladı ve aynı sene “La Societe Hellenique du Musicotherapie et Expression Creative“ Federasyonu’nun Türkiye’den tek hanım üyesi oldu. Koen, müzikterapi çalışmalarını sürdürürken kişilerin ses hafızaları ve her kişide oluşmuş bu ses bankasının, kişileri nasıl/hangi yönde etkilediği çok ilgisini çekti ve bunun üzerine, müzikterapi ve besteciliğini birleştirerek kendi müzikterapi yöntemini geliştirdi.

Sözkonusu yöntemi Avrupa’daki Üniversitelerin dikkatini çekti, Renan Koen, Yunanistan, Portekiz ve Avusturya gibi ülkelerde düzenlenmiş Dünya Müzikterapi Kongrelerine davet aldı.

2012-2013 senelerinde Soprano Ece İdil ile şan çalışmalarına başladı ve halen Soprano Doç. Şebnem Ünal ile devam etmekte.

1993-2009 yılları arasında soprano Şebnem Ünal ile birlikte “Dünya Müziğinde Etkileşimler” araştırmalarını sürdürdü.

Federico Garcia Lorca’nın”13 İspanyol Halk Şarkısı”nı Türkiye’de ilk kez yorumlayan ikili, yollarına 2003-2009 yıllları arasında da kurdukları “Melodias Epicas” isimli oda müziği topluluğu ile “eşzamanlı duyuşlar” adını verdikleri proje ile devam ettiler.

Renan Koen, çeşitli projelerin içinde yer almakta ve 2008-2009 döneminde bir süredir çağdaş sanatlar alanına yer veren Galata Perform’un düzenlediği “Yeno Ceno” çağdaş müzik festivalinin küratörlüğünü yaptı.

Renan Koen, oda müziği konserleri, resitaller vermekte, çeşitli orkestralarda solist olarak çalmaktadır.

Köprüler/Bridges

2008 yılında Taxim Edition/Universal etiketli “köprüler/bridges” adlı solo piano albümü ve 2014 senesinde ise kendi ailesinin hikayesi üzerine kurguladığı, Ege, Ortadoğu, Anadolu gibi çeşitli bölgelerdeki Sefarad otantik halk ve Sinagog İlahi’lerini kendi bakış açısıyla derleyip bestelediği, kendisinin piano/soprano/armonuim icrasının yanısıra, Sasha Rozhdestvensky/keman, Sedef Erçetin/çello, Elif Kantarcı/viola, Derya Türkan/kemençe, Özel Özel /mızraplı-yaylı tanbur, Ertan Tekin/duduk, Kemal Akdoğan/tenor, Mehmet Akatay/vurmalı çalgılar gibi çok kıymetli müzisyenlerin de yer aldığı “kayıp izler gizli anılar” adlı albümü Kalan Müzik etiketiyle yayınlanmıştır.

Kayıp İzler Gizli Anılar

2014 senesinde kendi ailesinin hikayesi üzerine kurguladığı, Ege, Ortadoğu, Anadolu gibi çeşitli bölgelerdeki Sefarad otantik halk ve Sinagog İlahi’lerini kendi bakış açısıyla derleyip bestelediği, kendisinin piano/soprano/armonuim icrasının yanısıra, Sasha Rozhdestvensky/keman, Sedef Erçetin/çello, Elif Kantarcı/viola, Derya Türkan/kemençe, Özel Özel/mızraplı-yaylı tanbur, Ertan Tekin/duduk, Kemal Akdoğan/tenor, Mehmet Akatay/vurmalı çalgılar gibi çok kıymetli müzisyenlerin de yer aldığı “Kayıp İzler Gizli Anılar” adlı albümü Kalan Müzik etiketiyle yayınlanmıştır.

Holokostu Anma “Uykudan Önce”

2. Dünya Savaşı süresince Terezin Toplama Kampına hapsedilmiş ve yasak ta olsa orada eserler vermeye devam etmiş bestecilerin yaşamları, olguları, piano ve koro eserlerini araştırmasını yaptığı projesi Holokost’u Anma/Uykudan Önce albüm ve çeşitli röportajların, projenin konserinin, savaşta geçmiş yaşam öykülerinin yer aldığı DVD çalışması, 500. Yıl Vakfı, Anadolu Kültür, Kariyo&Ababay Vakfı ve Dr. Erol Hakanoğlu’nun destekleriyle, yine Kalan Müzik etiketi ile 24 Kasım 2015 tarihinde dinleyicisi ve izleyicisi ile buluşmak üzere müzik maketlerde yerini almıştır.

Ali Darmar Piyano Eserleri

Piyanist, besteci, soprano ve müzik terapisti Renan Koen'in öğretmeni Ali Damar'ın piyano eserlerini yorumladığı “Renan Koen — Piyano Eserleri Ali Darmar”, LİLA MüzİK tarafından yayımlandı.
Renan Koen tarafından öğretmeni Ali Darmar'a itafen hazırlanan bu albümde iki süpriz yer alıyor: İlki, Ali Darmar’ın keman ve piyano için bestelediği Sessizliğin İçinden adlı eserinin ilk seslendirişinin konser kaydını sunması. Eseri, iki çok kıymetli müzisyen, kemancı Ayla Erduran ve piyanist Ayşegül Sarıca yorumladı. Diğeri ise Renan Koen'in birçok ödülü alan ve önümüzdeki yıllarda sık sık duyulacak genç piyanist Emİr İlgen ile kaydı.

World Ort Music and the Holocaust Web Sitesi, Renan Koen’in “Holokost’u Anma/uykudan Önce” adlı 3. albümünü kaynakça olarak göstermiş ve kendi referans listelerine koymuştur. Holokost zamanında müzik, besteci ve icracılara derin araştırması ile yer vermesinin yanısıra, aynı dönem içerisinde Politika&Propaganda, Direniş&Sürgün Edilmek, Yanıtlar, Hafıza gibi temaları da konu eden bu kıymetli web sitesi, aynı zamanda “Education for Lİfe” ilkesi ile yola çıkmış eğitim konusunda önemli bir yer tutan World ORT (www.ort.org)’un yarattığı değerlerden biridir.