Köprüler

Yıllar boyunca birçok uygarlığa kucak açmış ve bilinci son derece yüksek olan yaşadığımız bu toprakların kültürünü yerel sesler ve ezgiler vasıtasıyla, Batı’lı bir bakış açısıyla müziğe döküp toplumlara köprü olabilmeyi kendine amaç edinmiş olan pianist ve besteci kimliğini bir aradataşıyanRenan Koen’in, ‘Köprüler / Bridges’ adını verdiği albümü Şubat 2008’de New Horizon Line-Vol.1 serisini başlatan Universal Taxim Edisyon tarafından yayınlanıyor.

Dağıtımını Esen Plak’ın üstlendiği bu albümde Koen, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey ve Ali Darmar gibi Türk bestecilerinin eserlerini yorumladığı bu albümünde, piano ve type için gerçekleştirdiği, album ile aynı ismi taşıyan “bridges” adlı electro-acoustic çalışmasına da yer vermiş.

Albüm, besteci ile yorumcu arasındaki bir köprü olmasının yanısıra, CD’deki piyanist, aynı zamanda bir besteci de olan Renan Koen. Bu kimliğiyle de düşünülünce, Koen’in seçtiği Türk bestecilerini yorumladığı bu CD, aslında bir değil birden fazla köprüyü kuran bir proje haline gelmiş. Piano edebiyatımız köprüsünün başı sayılan mihenk taşı , herbiri Türk Halk motiflerini içeren Ulvi Cemal Erkin’in“Duyuşlar” eseri, Türk Beşleri ile günümüz bestecileri arasındaki köprünün sonları olan Cemal Reşir Rey’in “İmprovisation” ve “1.Piano Parçası” adlı eserlerini ve Koen’in aynı zamanda piano hocası olan dolayısıyla çoğu eserini daha bestelenirken çalışma fırsatını bulduğu Ali Darmar’ın “6 prelüd” ve “Elegie” adlı eserleri yorumcu besteci köprüsnün en bütünleşebildiği örnekleri sunuyor dinleyciliere.

Köprüler/Bridges albümünün son ayağında ise Renan Koen, eserlerini seslendirdiği bestecilerin geleneklerinden çok daha farklı bir yolda, kendi eserini sunuyor. Koen’in eserini dinlerken, onun kişiliğine de yaklaşmış oluyoruz. Bestecinin bu eserinde, “köprü”ye verdiği kişisel anlam, sefarad ve anadolu ninnileri ve ilahiler vasıtası ile doğum, ölüm ve yaşam arasındaki köprülerle betimlenmiş. Böylece zamansal olduğu kadar, kültürler ve stiller arasında bu köprü ile adeta döngü tamamlanmış oluyorŞüphesiz li her dinleyici için de bu albüm farklı ve kişisel bir köprü olacaktır.